Inkasso

Hermed en oversigt over, hvordan en standard inkassosag forløber og hvilke omkostninger man skal forvente.

En standard inkassosag er en sag, hvor debitor ikke gør indsigelser og hvor beløbet er på under kr. 100.000,00. (Sager hvor debitor gør indsigelser kan ikke køres som standard inkassosager men skal køres som civile retssager. Sager på over kr. 100.000,00 kan ikke sendes direkte i fogedretten, men skal behandles som inkasso-retssager).

Sager med et særligt grundlag, f.eks. dom, underskrevet skylddokument, der er egnet til at gå direkte i fogedretten kan også være omfattet af standard inkassosager.

Arbejdet på kontoretTid:Omkostningerne excl. moms:
Sagen oprettes hos mig og der udarbejdes rykker i henhold til inkassoloven  Der skal gives en frist på minimum 10 dag  Salær for oprettelse af sagen og udsendelse af brevet: kr. 500,00  
Når Inkassoloven er opfyldt sendes inkassobrev til debitor (hvis loven er opfyldt af dig, starter sagen her og punkt 1 springes over)  Debitor får igen en frist på 10 dage  Fremsendelse af inkassobrev, kr. 200,00. Hvis sagen starter her, er omkostningen kr. 500,00, da sagen skal oprettes
Reagerer eller betaler debitor ikke, ser vi på om sagen skal sendes i fogedretten. Dette sker i dialog med jer. Hvis ja, skal der udarbejdes et betalingspåkrav til fogedretten, hvis der ikke allerede er et fundament  Afhængig af retskreds kan der gå 2 måneder eller mere inden sagen kommer for i fogedretten  Gebyr til fogedretten afhænger af beløbets størrelse, men udgør min. kr. 700,00. Mit salær udgør kr. 700,00. (Nu i alt kr. 1.400,00 eller kr. 1.200,00)  
Sagen foretages i fogedretten, jeg møder  Der sendes referat af fogedmødet til jer inden 5 dage efter mødets afholdelse  Salær for mødet kr. 800,00 + referat eller politifremstilling kr. 100,00, i alt kr. 900,00. (I alt kr. 2.300,00 eller kr. 2.100,00)  
Hvis debitor udebliver fra fogedretten, skal debitor politifremstilles  Politifremstillinger kan være meget længe undervejs, da politiet ikke altid prioriterer opgaven  Gebyr til fogedretten kr. 400,00. (hvis der er gået mere end 3 måneder fra indlevering af betalingspåkravet, skal der betales ny grundafgift
Politifremstilling, jeg møder  Der sendes referat af fogedmødet til jer inden 5 dage efter mødets afholdelse  Salær for mødet kr. 400,00 + referat af møde kr. 100,00, Sagen sluttes. (Mit salær afregnes med kr. 2.800,00 eller kr. 2.600,00)  
Undervejs i sagen kan der indgås en afdragsordning. Jeg administrerer, hvis I ønsker det …..  Afdragsordninger på 10 måneder eller derunder kan fastsættes af fogedretten Alle andre afdragsordninger skal du godkende  Salær kr. 500,00 p.a. Afregnes 1 gang i kvartalet. Rykkere i en afdragsordning koster kr. 100,00 pr. rykker

Slutter sagen uden at debitor betaler afdrag, er omkostningerne som ovenfor anført. Betaler debitor efter sagen er fremsendt til fogedretten, beregner jeg mig inkassosalæret og de evt. indbetalte mødesalærer for mit arbejde. Hvis det ikke dækker, kan der være tale om yderligere betaling fra din side, men i så fald vil jeg gøre dig opmærksom på udgiften, inden den afholdes.

Du kan når som helst slutte sagen og der vil blive afregnet efter medgået tid.

Omkostningerne, hvem skal betale? 
Salær:Det er dig, der bestiller arbejdet, der hæfter for salæret overfor mig
Gebyrer og afgifter til Retten:Disse skal betales af dig inden sagen kan sendes til fogedretten og er ikke en del af mit salær
Rykker- og inkassogebyr samt kompensationsgebyr:Gebyrer pålægges debitor.
Moms:Hvis du ikke er momsregistreret, lægges moms af salær mm over på debitor, men du hæfter for betaling